Coaching met behulp van paarden

Familieopstellingen

Opstellen met paarden

Voor wie nog niet thuis is in familieopstellingen: een familieopstelling is het beste voor te stellen als het opstellen van een stamboom met levende personen. Bij ons zijn de representanten andere mensen en de paarden.

Familieopstellingen is een krachtige manier om onderliggende patronen in je leven zichtbaar te maken.

Psychotherapeut Bert Hellinger ontdekte, dat door representanten in de ruimte op te stellen, deze in het energetisch veld komen te staan van de deelnemer die een thema inbrengt. Een  familieopstelling is een manier om te kijken welke last er op een familiesysteem drukt. Er worden generatielange verbanden en patronen mee aan het licht gebracht én doorbroken. Een familieopstelling maakt het mogelijk toeschouwer te zijn van je thema.

Als het de eerste keer is, kun je een dag meedoen en op de dag zelf beslissen of je ook een vraag wilt inbrengen. Je mag ook zonder een vraag komen. Als je een dagworkshop volgt komen er meestal vier deelnemers aan bod. Bij een halve dag zijn dit ongeveer 2 deelnemers die een vraag kunnen inbrengen. De andere deelnemers krijgen vaak belangrijke inzichten door representant te zijn of naar de opstellingen te kijken.
Je kunt meerdere malen aan een opstelling deelnemen. De ervaring is dat zich later nog dieper liggende thema’s aandienen en men gaandeweg steeds meer tot oplossing van problemen komt.

VOOR WIE?

Iedereen kan deelnemen aan deze opstellingen. Ze kunnen inzicht geven in vragen over bijv. ziekte, relaties, familie, kinderen, geld of baan. Het helpt ook als je je boos, depressief of angstig voelt. 
Kortom, familieopstellingen zijn er voor iedereen die vastloopt in terugkerende thema’s en patronen, zonder echt te weten waardoor.

Degenen die een vraag inbrengen krijgen deze op een bijzondere manier beantwoord en vaak komt het antwoord uit een hele andere hoek dan in eerste instantie gedacht. Dat is ook de kracht van de opstellingen, want met je verstand alleen kom je er vaak niet.
Ook degene die geen specifieke vragen hebben kunnen rekenen op bijzondere ervaringen.

WAAROM PAARDEN?

Paarden zijn doordat ze kudde- en prooidieren zijn erg gevoelig en kunnen hierdoor haarfijn onze gevoelens en emoties spiegelen.
Door hun natuurlijke hang naar evenwicht zal het paard in contact met de mens direct reageren op verstoringen in het systeem en of datgene wat je uitstraalt ook overeenkomt met wat je daadwerkelijk voelt. De rangorde, samenwerking en communicatie in de kudde als systeem moet voor het paard immers kloppen, anders hebben de roofdieren vrij spel en brengt dit hun leven in gevaar.

Omdat paarden in het hier en nu leven, zijn zij ook in staat om direct te reageren op innerlijke veranderingen die tijdens de opstelling plaatsvinden en hierdoor kan helder worden in welke richting je de antwoorden op je thema kunt vinden.
De paarden werken voor de deelnemer als een gids, een metafoor of representant.