Coaching met behulp van paarden

Therapeutische paardrijlessen 

Paardrijlessen

Bij het therapeutisch paardrijden (TP) wordt zowel het rijden als ook het contact met het paard toegepast, om therapeutische effecten te verkrijgen.

Er is veel onderzoek naar  gedaan en de effecten die positief beïnvloed werden door TP bedragen zowel effecten op:

*het fysieke vlak   (zoals een verlaging van de bloeddruk), als op

*het mentale vlak (zoals een verlaging van niveau van boosheid, verbeteringen in  zelfvertrouwen en zelfrespect en verbeteringen op het sociale vlak).   

TP geeft een veilig klimaat om het aanraken en aangeraakt worden te ervaren, paarden werken als ‘transitional objects’en paarden hebben de eigenschap te spiegelen wat de menselijke lichaamstaal hen toont.

De stimulerende werking die van het paard blijkt uit te gaan, wordt het grote voordeel genoemd van het paardrijden, ten opzichte van de traditionele bewegingstherapie of sensomotorische therapieën. Ook bezit het paard extra kwaliteiten, zoals warmte en een persoonlijkheid, die niet nagebootst kunnen worden door een bewegingsmachine, maar die wel mede bepalend zijn voor de heilzaamheid van de therapie.

In deze TP-lessen staat het contact met het paard centraal en wordt dit afgewisseld met het rijden, maar ook met spelletjes op, om en met het paard en de verzorging ervan. Per les wordt gekeken naar datgene waar op dat moment het meest behoefte aan is. Voorafgaande aan het starten van de therapeutische paardrijlessen, zal er altijd eerst een intake-gesprek gehouden worden. 

Bij een menles gaan we eerst in het land oefenen en dressuren met de kar. Als je er klaar voor bent gaan we ook een stukje de weg op.